Athrawon/Tiwtoriad

`What About Me`

Dydd Gwener 9 a 30 Mehefin ym Mhrifysgol Aberystwyth sy`n rhad ac am ddim i gynorthwywyr dysgu ysgolion uwchradd yng Ngheredigion a Phowys - Ymwybyddiaeth Ymlyniad a gweithio gyda Disgyblion Agored i Niwed.

Yn ystod y diwrnod, bydd y cynrychiolwyr yn ystyried:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hyfforddi`r Tiwtoriad