Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Grwp Gweithredol Rhanbarthol - Prosiectau GGB

Gogledd Ddwyrain Cymru

Darlith Gyhoeddus Cyfrwng Cymraeg Prifysgol Glyndŵr
Rhaglen Ysgolion 2014/15 Prifysgol Glyndŵr
Estyniad i’r Rhaglen Ysgolion – Edrych Ymlaen at Addysg Uwch Prifysgol Glyndŵr
Datblygu Rhifedd a Llythrennedd i Bawb (E Lythrennedd ar gyfer gwaith) Prifysgol Glyndŵr
Clwb Denu Merched at Beirianneg Coleg Cambria
Piblinell Partneriaeth STEM Techniquest Glyndŵr
Prosiect Cyflogaeth i Bobl Sy’n Gadael Gofal Prifysgol Glyndŵr
Llwybr at Adeiladu Menter Gymunedol Gorllewin Sir y Fflint
Mentora Cyd-ddisgyblion (Blwyddyn 6) Ymestyn yn Ehangach
Rydw i’n Wyddonydd Techniquest Glyndŵr
Llwybr at Adeiladu 2 Menter Gymunedol Gorllewin Sir y Fflint
Llwybr at Adeiladu 3 Menter Gymunedol Gorllewin Sir y Fflint
Iaith Arwyddion Prydain Grŵp Llandrillo Menai
Digwyddiad Diwrnod Merched Mewn Peirianneg  Cenedlaethol Techniquest Glyndŵr
“Connor’s Time” Clwyd Theatr Cymru
Estyniad Piblinell Partneriaeth STEM EDT
Edrych Ymlaen at Addysg Uwch yn y Gymuned Prifysgol Glyndŵr

Gogledd Orllewin Cymru

Addysg LEGO – Dysgu i Deuluoedd Cwmni Buddiannau Cymunedol Cymunedau G2G
Clust i Wrando – Cynhadledd y Byddar (2015) Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor
Ysgolion Mentrau Cymdeithasol Social Impact Consulting Ltd.
Cyrsiau Garddio Cymunedol Peulwys Cartrefi Conwy
Mentora Cyd-ddisgyblion (Blwyddyn 6) Ymestyn yn Ehangach
Mentora Cyd-ddisgyblion (Blwyddyn 12) Ymestyn yn Ehangach
Dechrau Arni Digartref Ynys Môn
BLAS Pontio, Prifysgol Bangor
Codi’r To  Sistema Cymru
Cyrsiau Byr mewn Sgiliau Rhyngrwyd Ymarferol Prifysgol Bangor
Gardd Gymunedol Ysgol Yr Hendre / "Gardd Gymunedol Fwytadwy" Cymunedau yn Gyntaf ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
O Beblig i'r Brifysgol Cwmni Cofis Bach
O Beblig i'r Brifysgol (yr un cynnig â’r uchod) Cwmni Cofis Bach
Rhaglen Dyfodol o Chwaraeon Clwb Pêl Droed Cyffordd Llandudno
Addysg LEGO – Dysgu i Deuluoedd Cwmni Buddiannau Cymunedol Cymunedau G2G
Cyrraedd drwy Gerdd Ensemble Cymru
Cemeg TGAU a sgiliau STEM – Adolygu dros y Pasg  
Cyrsiau Byr mewn Sgiliau Ffotograffiaeth Ymarferol, Cyfrifiaduron a Dylunio Prifysgol Bangor

Canolbarth Cymru

Dyddiau Darganfod Coleg Ceredigion
Prosiect ASPIRE - Aberteifi Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ataliadau Ceredigion
Gweithgareddau STEM – (Ehangu Gorwelion) Prifysgol Aberystwyth (Y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol)
Prifysgol Haf: targedu newid Prifysgol Aberystwyth (Y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol)
Celf i Bawb - hunanhyder a sgiliau i ddechreuwyr Prifysgol Aberystwyth (Y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol)
Prosiect ‘Dream’ Grŵp NPTC
Y Tylwyth Teg – Prosiect Symudiad, Masg a Phypedwaith  Grŵp NPTC
Preswyl Aberystwyth – Dyfodol Creadigol Grŵp NPTC
Digwyddiad Symud Ymlaen i AU ar gyfer UCAS Ymestyn yn Ehangach
Sgiliau a symud ymlaen o AB - UCAS Ymestyn yn Ehangach
Hyfforddi’r Tiwtor – Symud Ymlaen o AB i AU Ymestyn yn Ehangach
TGAU – Sgiliau Meddal -Meddwl yn Feirniadol Ymestyn yn Ehangach
Cyn TGAU – Sgiliau Meddal ar gyfer Cyflogadwyedd Ymestyn yn Ehangach
Gyrfaoedd a Chyflogwyr – meddwl yn feirniadol  Ymestyn yn Ehangach
*Sgiliau dinasyddiaeth – meddwl yn feirniadol Ymestyn yn Ehangach
Byw’n iach – meddwl yn feirniadol Ymestyn yn Ehangach
Meddwl yn Feirniadol ar gyfer ysgolion cynradd sy’n bwydo Ymestyn yn Ehangach
Hyfforddi’r Tiwtor – Symud Ymlaen o AB i AU  Ymestyn yn Ehangach
Profiad Bagloriaeth Cymru Prifysgol Aberystwyth 
Dyddiau Darganfod (Adeiladu) Coleg Ceredigion
Pob Siwrnai’n Dechrau gydag Un Cam Y Gymdeithas Gofal
Dyddiau Darganfod Coleg Ceredigion
Iaith Bagloriaeth Cymru - Pwyleg Ymestyn yn Ehangach
Digwyddiad Symud Ymlaen i AU ar gyfer UCAS Ymestyn yn Ehangach
Sgiliau a symud ymlaen o AB - UCAS Ymestyn yn Ehangach
Hyfforddi’r Tiwtor – Symud Ymlaen o AB i AU Ymestyn yn Ehangach
Diwrnod Pontio Meithrin Tîm Ymestyn yn Ehangach
Iaith Bagloriaeth Cymru Ymestyn yn Ehangach
Iaith Bagloriaeth Cymru Ymestyn yn Ehangach
Iaith Bagloriaeth Cymru Ymestyn yn Ehangach
Hyfforddi’r Tiwtor – Symud Ymlaen o AB i AU  Ymestyn yn Ehangach
Dyddiau Darganfod (Celfyddydau Perfformio) Coleg Ceredigion
OpenLearn Cymru WhilenY Porthmyn

1/07/14

Ymestyn yn Ehangach mewn Cyd-destun Gwledig – yn yr Arfaeth ar gyfer y Dyfodol.

Cynhaliodd Partneriaeth Gogledd a Chanolbarth Cymru Ymestyn yn Ehangach gynhadledd yn y Ganolfan Technoleg Amgen brydferth ger Machynlleth yn ddiweddar. Daeth rhagor na 80 o gyfranogwyr i'r achlysur gan gynnwys aelodau'r bartneriaeth o Addysg Bellach ac Uwch, cyflogwyr o'r ardal, grwpiau cymunedol a phobl ifanc sydd wedi elwa ar weithgareddau Ymestyn yn Ehangach. Pwrpas cyffredinol Ymestyn yn Ehangach yng Nghanolbarth Cymru yw codi dyheadau yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf blaenorol y rhanbarth, gyda'r bwriad yn y pen draw o annog mynediad i addysg bellach ac uwch. 

Meddai Helen Thomas, trefnydd y gynhadledd, "I lawer o bobl mewn ardaloedd gwledig mae ystod eang o faterion yn dod i'r wyneb pan ddaw hi'n fater o ystyried symud ymlaen gydag addysg. Helpodd y gynhadledd hon bobl i ganfod y rhwystrau hyn a'r llwybrau potensial y gall y Bartneriaeth eu creu mewn cymunedau."

Meddai Adrian Ramsay, Prif Weithredwr y Ganolfan Technoleg Amgen,  "Roedd hwn yn ddigwyddiad gwirioneddol bwysig i Gymru wledig ac roedden ni wrth ein bodd yn croesawu'r gynhadledd. Mae'r Ganolfan Technoleg Amgen wedi ymrwymo i i wella cyfleoedd addysg yng Nghymru a thrwy'r DU ac rydyn ni'n edrych ymlaen at ddod o hyd i ragor o ffyrdd i weithio gyda'r Bartneriaeth Gogledd a Canolbarth Cymru Ymestyn yn Ehangach i hyrwyddo cyfranogiad mewn addysg."

Am ragor o fanylion cysylltwch â Swyddog Cyswllt yr Ardal - Helen Thomas, hpl@aber.ac.uk

 

Schools

Ysgol Bro Hyddgen 2014

 

Ysgol Penglais 2014

 

Craidd

 

Mentora Uchelgeisiol i Ofalwyr Maeth (teitl dros dro) Ymestyn yn Ehangach
Hyfforddiant Staff i AB, AU ac Ysgolion (teitl dros dro) Ymestyn yn Ehangach
Dyddiau Agored a Sesiynau Blasu i Bobl Sy’n Gadael Gofal (teitl dros dro) Ymestyn yn Ehangach
Cefnogi Plant Sy’n Derbyn Gofal gyda'u Haddysg Ymestyn yn Ehangach
Cynllun Canllaw Cymheiriaid Prifysgol Bangor

Site footer