Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Rhaglen Gogledd a Chanolbarth Cymru Ymestyn yn Ehangach ar Twitter

Croeso...

Mae Ymestyn yn Ehangach yn ceisio cynyddu nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn Addysg Uwch o blith grwpiau a chymunedau a oedd wedi'u tangynrychioli o'r blaen yng Nghymru (yn arbennig mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf). 

Rydym yn gwneud hyn trwy ddatblygu rhaglen o weithgareddau i gynyddu dyheadau, creu cyfleoedd astudio newydd a datblygu llwybrau dysgu creadigol ac arloesol.

 

Site footer