Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Newyddion

http://www.open.ac.uk/wales/en/news/ou-wales-launches-new-%E2%80%98stem-talent%E2%80%99-programme

Science2U

 https://sueskimo.blogspot.co.uk/

Cymorth i oedolion ymgymryd ag addysg uwch

Mae'r tair partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach yn gweithio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru i roi cymorth i oedolion ymgymryd ag addysg uwch.

 
 

 

Glannau Dyfrydwy - Olympiad yn helpu lansiad yn Nhreffynnon

http://www.deeside.com/olympian-helps-launch-life-changing-one-year-airbus-foundation-programme-holywell-high-school-students/

  

Gwobrau Ymestyn yn Ehangach 2017

    Coleg Ceredigion

  What About Me (Sharon and Kate gyda Ryan Stokes HEFCW)

 

Bright Sparks 

Ysgol Sandycroft

Coleg Ceredigion  - GE Aviaition, Nantgarw, Caerdydd

 

 

Paratoi at y Dyfodol - Mis Mawrth 2017

  

 

Edrychwch!! NEWYDD!!!!

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8Zqv9FBO6kehqQq83s3ZJtpNwVKdZ7Qo

 

Dogfennau Ategol ystafell ddosbarth

https://drive.google.com/file/d/0B1Px3rmblJkmTHNjUWZaUl9sblE/view?usp=sharing

         

https://drive.google.com/file/d/0B1Px3rmblJkmSV9RQmZoajltMnc/view?usp=sharing

 

 

*Rhaglen Ymestyn yn Ehangach i Ysgolion 2015/16

STEM

Clwb Merched mewn Peirianneg

Cynhelir y project hwn mewn partneriaeth â Choleg Cambria, a'r bwriad yw cynyddu nifer y merched ym mlwyddyn 8 a 9 yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf sy'n ystyried Peirianneg fel gyrfa posibl. Bu 23 o ferched ym mlynyddoedd 8-9 yn cymryd rhan yn lefel gyntaf y cwrs peirianneg. Roedd y mwyafrif ohonynt eisiau dilyn gyrfa ym maes peirianneg, ac roedd y rhai nad oeddent eisiau gyrfa yn y maes yn dal i'w fwynhau ac yn meddwl ei fod yn llawn gwybodaeth.

 

Digwyddiadau Her i'r Teulu - STEM

Cynhelir y digwyddiadau hyn mewn partneriaeth â'r Ymddiriedolaeth Datblygu Peirianneg, gyda'r nod o ennyn diddordeb myfyrwyr yn STEM a'u hysbrydoli, ynghyd â'u teuluoedd, gan ddangos y gwahanol lwybrau a chyrsiau sydd ar gael a chodi ymwybyddiaeth er mwyn creu delwedd gadarnhaol o yrfaoedd STEM. Cynlluniwyd Her i'r Teulu STEM i ennyn diddordeb, rhoi gwybodaeth a thynnu sylw teuluoedd at fanteision y cyrsiau a'r gyrfaoedd sydd ar gael yn STEM. Mae hefyd yn rhoi'r cyfle iddynt weithio mewn timau ar weithgaredd ymarferol STEM llawn hwyl i'r teulu mewn digwyddiad gyda'r nos. Mae'r digwyddiad yn canolbwyntio ar gyngor gyrfaol STEM fel bod myfyrwyr yn cael rhagflas am STEM yn ei gyd-destun ehangach, gan ddangos sut mae hyn yn gweddu i'r byd gwaith 'go iawn' a'r llwybrau sydd ar gael iddynt.

 

Rhaglen Bright Sparks

Mae'r rhaglen Bright Sparks, ar y cyd â Theatr Clwyd, yn defnyddio'r celfyddydau perfformio i godi ymwybyddiaeth ymysg disgyblion, rhieni, gofalwyr ac athrawon am bwysigrwydd STEM ac  yn tynnu sylw at y sgiliau a'r cyfleoedd am gyflogaeth leol sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol. 

 

• Codi ymwybyddiaeth am STEM ymysg disgyblion, athrawon a rhieni

• Codi ymwybyddiaeth am gyfleoedd cyflogaeth yn lleol, cenedlaethol a rhyngwladol

• Defnyddio hwyl ryngweithiol i ennyn diddordeb pobl ifanc mewn STEM, sgiliau a chyflogwyr:  

• Dysgu trwy hunan ddarganfod

• Ysbrydoli drwy empathi

• Gwaith tîm

• Sgiliau cyfathrebu

• Adeiladu hyder

• Archwilio STEM a'i ddefnyddio mewn bywyd bob dydd.

• Annog uchelgais hirdymor i gael gyrfa mewn gweithgaredd cysylltiedig â STEM

 

 

Am Ddim!

Cyrsiau Byr

 

Am Ddim - dechrau fis Hydref 2015 Pobl, gwaith
a chymdeithas

 

LLongafarchiadau!

 

Digwydd yn Gogledd Cymru
https://www.facebook.com/BeConstructiveNW

 

Site footer