Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Rhaglen Gogledd a Chanolbarth Cymru Ymestyn yn Ehangach ar Twitter

Croeso...

Mae Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru yn broject a gyllidir gan HEFCW. Ein cenhadaeth yw creu cysylltiad ag ysgolion cynradd ac uwchradd, oedolion 21 oed a hŷn heb unrhyw gymwysterau addysg uwch, o ddau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gydag unigolion sydd gyda phrofiad o ofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

Site footer